×

השימוש במציאות מדומה כפעילות פנאי וכתוכנית לשיפור הכושר הגופני בקרב מבוגרים עם פיגור שכלי

מק"ט 19 | מחברים נוספים: שירה ילון חיימוביץ, מאיר לוטן

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

עבור אנשים רבים, המונח ‘מציאות מדומה’ מתקשר לסימולציות יקרות וקסדות מסורבלות. ואכן, כך היה בעבר. עבור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית (מש”ה), קיים קושי מתועד בהבניית תכנית אימון גופני יעילה. במחקר זה נבחנה יעילות טכנולוגיית המציאות המדומה כפעילות פנאי וכאמצעי להתאמת תכנית פעילות, לשיפור הכושר הגופני, בקרב אנשים עם מש”ה. נמצא כי, טכנולוגיית VR מתאימה כפעילות פנאי מהנה, ואף כאמצעי יעיל להפעלה גופנית עבור אנשים עם מש”ה ברמת תפקוד בינונית. תוכנית הפעלה גופנית המבוססת על VR נמצאה כבעלת יכולת לשפר את כושרה הגופני של אוכלוסייה זו גם בתוכנית קצרת טווח.


פריטים קשורים