×

התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון בזיקה לשלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה) ותרומת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים למדדים אלה

מק"ט 628| מנחה: פרופ' חפציבה ליפשיץ

 עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בעזרה מלגה מקרן שלם.
מטרות המחקר היו: א. בדיקת נתיבי התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון (IQ = 50-70), בארבע קוהורטים: מתבגרים (גילאי 21-16), מבוגרים (45-30), גיל העמידה (59-46), וגיל הזהב (60+) ), לאור שלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה). ב. בדיקת תרומת משתנים אנדוגניים ואקסוגניים למדדי האינטליגנציה והזיכרון של הנבדקים מגילאי 30 ואילך. במחקר השתת 80 מתבגרים ומבוגרים עם ת”ד. נמצא כי מהתבגרות לבגרות נמצאה התפתחות על פי הנתיב המתך (מפצה) והיציב. בבגרות, נמצאה התפתחות על פי הנתיב היציב והמפפו). המנתנת השפעת הירידה הפיזיולוגית (בריאותית) והתפקודית.

 

 

 


פריטים קשורים