×

ליקויים בתפקוד הרפלקס האוקולו-מוטורי ובשיווי משקל בקרב ילדים ונערים עם פיגור שכלי קל ובינוני

מק"ט 57 | מחברים נוספים: איציק מלצר, עוז צור, איילת רונן

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

התפתחות הרפלקס הוסטיבולו-אוקולומוטורי (VOR) הוא תהליך המתחיל מיד לאחר הלידה ונמשך לאורך שנים ומושפע מגירויים חיצוניים ואינטראקציה עם מערכות ביולוגיות שונות. התפתחות הרפלקס בקרב ילדים ונערים הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) יתכן ואיננה מלאה או תקינה. המחקר בודק את תפקוד הרפלקס הוסטיבולו-אוקולומוטורי בקרב ילדים ונערים עם מש"ה לא ספציפי ברמה קלה ובינונית ואת השפעתו על בקרה יציבתית. תוצאות הרפלקס נמצאו לקויות בקרב 11 מכלל 20 הנבדקים אך לא נמצא קשר בין הלקוי בתגובת הרפלקס לבקרה היציבתית. לפיכך, בדיקה שגרתית של רפלקס זה ואיתור מוקדם של ליקוי בתפקודו יכולים להשפיע על דרכי מניעה והתערבות.


פריטים קשורים