×

מבית ומחוץ

אסופת תקצירי עבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני
בחוברת זו תקצירים של שבע תזות ללימודי תואר שני, בארבעה מוסדות להשכלה גבוהה : האונ’ העברית, אונ’ ת"א, אונ’ חיפה והמרכז האוניברסיטאי אריאל. כל התזות בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
עבודות אלו בחנו מגוון של שאלות מחקר והערכה מעולמו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית- מבית ומחוץ: משפחתו, פעילותו ורצונותיו. התמיכה של קרן שלם במחקרים ובעבודות של סטודנטים לתארים מתקדמים מכוונת להשפעה על העשייה בשטח להשגת איכות חיים מיטבית לאדם עם מוגבלות שכלית והסובבים אותו.
 

 


פריטים קשורים