×

מיזם ניצוצות-הערכת שלב יישום היוזמות

מק"ט 890-672-2022 | מחברים נוספים : אילה ליאור

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

מיזם ‘ניצוצות’ פותח במטרה להכשיר יזמים ויזמיות העובדים ברשויות, לפיתוח יוזמות הסברה, חשיפה ושילוב של אנשים עם מוגבלויות בקהילה. ההכשרה ליזמות, בהובלת “קוביית רוטשילד” (אוניברסיטת בן גוריון) וקרן שלם, לוותה בהערכה דו-שלבית: שלב ראשון, הערכת ההכשרה עצמה, ושלב שני (לאחר שנה), הערכת פיתוח ויישום היוזמות בפועל. דוח הערכה זה מציג את הערכת שלב היישום, שהתבססה על נתונים כמותיים ואיכותניים שהתקבלו בשאלונים מקוונים שמילאו היזמים. במסגרת מיזם ‘ניצוצות’, 10 יוזמות מיוחדות  ומגוונות הצליחו לרקום עור וגידים ולצאת לפועל, בערים וישובים שונים ברחבי הארץ. ממצאי ההערכה מעידים על שביעות רצון גבוהה של היזמים מהיוזמות שהם פיתחו, על תפיסתם את היוזמה כמוצלחת מאוד, על השפעה חיובית מאוד של התהליך שעברו במסגרת המיזם על תחומים אחרים בעבודתם, על רצון להמשיך ולפתח יוזמות נוספות, ועוד. סיכום, תובנות והמלצות להמשך נכתבו בסיום ההערכה.

מילות מפתח: מיזם ניצוצות, הכשרה, יזמות, הסברה, רשויות, מוגבלות שכלית התפתחותית


פריטים קשורים