×

מיזם ניצוצות (תוכנית האצה בתחום ההסברה) – הערכת שלב ההכשרה ליזמות

מק"ט 890-643-2021

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

מיזם ניצוצות פותח במטרה להכשיר יזמים ויזמיות מהרשויות המקומיות והאזוריות לפיתוח יוזמות חדשות לשידרוג פעולות הרשויות בתחומי השיווק, החינוך וההסברה, לטובת שילובם של אנשים עם מוגבלויות בקהילה, כחלק מאיכות החיים של בעלי המוגבלויות בפרט, ושל החברה הישראלית בכלל. את שלב ההכשרה ליזמות הובילו צוותים מ”קוביית רוטשילד” ומקרן שלם. מטרת ההערכה הייתה לבחון היבטים שונים של שביעות רצון ותרומת שלב ההכשרה ליזמות, כמו גם לעמוד על אתגרים וקשיים. במסגרת ההערכה הועברו שאלונים מקוונים (אשר פותחו לטובת ההערכה הנוכחית) בסיום התכנית, עליהם השיבו 23 מתוך 26 המשתתפים בתכנית. ממצאי ההערכה הצביעו על שביעות רצון גבוהה מכלל היבטים שהרכיבו את התכנית, כמו גם תרומה והשפעה על המשתתפים בה. מסוגלות המשתתפים לבצע את מרבית שלבי היזמות הייתה גבוהה יחסית במרבית השלבים, ונמוכה יותר בהקשר של גיוס משאבים ומדידה והערכה של היוזמה. תובנות והמלצות עלו בקרב וועדת ההיגוי ומפורטות בסיום הדו”ח. במטרה להעריך את היוזמות עצמן הוחלט להעביר שאלון נוסף בעוד כשנה.

כשנה לאחר הערכת שלב ההכשרה נערך שלב יישום היוזמות. למחקר זה>>

 

מילות מפתח: מיזם ניצוצות, הכשרה, יזמות, הסברה, רשויות, מוגבלות שכלית התפתחותית


פריטים קשורים