×

סקר צרכי פיתוח פיזי (מבנים) ברשויות המקומיות עבור אנשים עם מש”ה ומוגבלויות אחרות

מק"ט 890-310-2020| מחברים נוספים: נגה חן

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

סקר פיתוח פיזי הופץ לכלל צבח במטרה מרכזית לבונן את הצורך בהקמת מבנים שונות לגרויות יום עם מש”ה במקומיות. שיתוף הסקר התבקשו נציגים בכירים מה להצביע על רמות הנחיצות של 5 מבנים עבור 5 מבנים עבור מרכז יוםי/עודסיי, מרכז רב- נכותי, מרכז יום לגימלאים, מעון יום ומי ומועדון חברתי לבוגרים. מת ההיענותלוי למי הסקר, וכך גם הייצוגיות היו גבוהות באופן יחסי, וכך גם הייצוגיות של אנשים מאוכלוסיות שונות – הן סוגים שונים (עיריות, מ.א.), הן. מגוון שונות (יהודית לגווניה וערבית), והן ממחוזות שונים בארץ. הסקר הצביע על ההשפעה של התושבים המקומיים במרכזי יום ובמענים לגרים, וכן שיקף את המצוקה בה נמצאות הקטנות בתחום זה, בעיקר בתחומי התעשייה. הצעות, סדרי העדיפויות של העוד, כאשר מרכזי היום, מרכזי סיסי והמעונות השיקומיים, קבל את מרבית התשומת הלב והמשאבים.


פריטים קשורים