×

סקר צרכי פיתוח פיזי (מבנים) ברשויות המקומיות עבור אנשים עם מש”ה ומוגבלויות אחרות

מק"ט 890-310-2020| מחברים נוספים: נגה חן

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

סקר צרכי פיתוח פיזי הופץ לכלל הרשויות במטרה מרכזית לבחון את הצורך בהקמת מבנים שונים למסגרות יום עבור אנשים עם מש”ה ברשויות המקומיות. במסגרת הסקר התבקשו נציגים בכירים מהרשויות להצביע על מידת הנחיצות של 5 מבנים עבורם: מרכז יום טיפולי/סיעודי, מרכז רב-נכותי, מרכז יום לגימלאים, מעון יום שיקומי ומועדון חברתי לבוגרים. מידת ההיענות למילוי הסקר הייתה גבוהה באופן יחסי, וכך גם מידת הייצוגיות של רשויות מאוכלוסיות שונות – הן סוגי רשויות שונות (עיריות, מ.מ., מ.א,), הן סוגי חברות שונות (יהודית לגווניה וערבית לגווניה), והן ממחוזות שונים בארץ. הסקר הצביע על צורך משמעותי של הרשויות המקומיות במרכזי יום ובמענים לבוגרים, וכן שיקף את המצוקה בה נמצאות הרשויות בתחום זה, בעיקר ברשויות הקטנות. ממצאי הסקר תומכים ברובם בתכנית התקציבית שקרן שלם מציעה, מבחינת סדרי העדיפויות של הרשויות, כאשר מרכזי היום, מרכזי הטיפול הסיעודיים, והמעונות השיקומיים מקבלים את מרבית תשומת הלב והמשאבים. נתון מפתיע עלה בסקר זה בהקשר של צורך הרשויות במועדונים החברתיים.


פריטים קשורים