×

עולמם הרגשי והחברתי של מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: מחקר בדרמה תרפיה לאור עקרונות המחקר המשתף

מחברים נוספים : רינת פניגר שאל, כרמית נעה שפיגלמן

המחקר הוגדר כמתמקד בגיל ההתבגרות, במטרה ללמוד מה המשמעות של גיל זה עבור מתבגרים. לאורך המפגשים נראה כי הנושא אינו זמין באופן מוצהר עבור המשתתפים. שאלות כמו ‘מה זה גיל ההתבגרות’ או ‘איך זה להיות מתבגר/ילד/בוגר’ לא קיבלו מענה בראיון המקדים וכן לא עלו במפגשים הקבוצתיים.  לפיכך, בהתאם לעקרונות המחקר המשתף, הוחלט כי יינתן מקום לתכנים שעולים מהקבוצה ולא תכנים שנכפו מחוץ לקבוצה על-ידי חוקרים (ללא מוגבלות). התכנים שהקבוצה העלתה, הם לתפיסתנו התכנים שתקפים לקבוצה זאת של מתבגרים, כי הם בעלי הידע.

השיתוף של המתבגרים במחקר התרחש בכלי המחקר המרכזי, הלוא הוא סדנת הדרמה והמופע בסיומה. הדרמה יצרה מרחב של משחק שבו התאפשר לבטא בדרכים עקיפות תכנים מורכבים.

למחקר המלא, עמ’ 66-75 בגיליון מס’ 30 של שיקום: כתב העת של עמותת חומש חטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים בישראל

עורך : ד”ר בנימין הוזמי


פריטים קשורים