×

עידוד אינטראקציות תקשורתיות חברתיות בקרב תלמידי החינוך הרגיל ותלמידי החינוך המיוחד באמצעות שיעורי בחירה משותפים במסגרת הניסוי: ממרחק למרחב

מק"ט 590 | מנחה: פרופ' שונית רייטר

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר זה נבדקו אינטראקציות תקשורתיות-חברתיות כפי שהם באים לידי ביטוי במודל שילוב חדשני, שמציעים שני בתי-ספר מחיפה: אחד לחינוך מיוחד ושני לרגיל. האינטראקציות, נבחנו בין העמיתים בשיעורים הראשון והאחרון במשך ארבעה חודשים טרם התוכנית ולאחריה. ע"פ הניתוחים, נצפה שהיה שינוי באינטראקציות החברתיות תקשורתיות החיוביות בקרב שני בתי-הספר. תלמידי החינוך הרגיל הראו עלייה במספר האינטראקציות החיוביות כלפי עמיתיהם מהחינוך המיוחד. בנוסף, נראתה ירידה באינטראקציות השליליות בשני בתי-הספר. עם זאת, עמיתיהם מהחינוך המיוחד הראו ירידה במספר האינטראקציות החברתיות תקשורתיות, שהפגינו כלפי עמיתיהם מהחינוך הרגיל: נראו פחות פניות וקרבה.


פריטים קשורים