×

קבוצות צמי”ד בצופים, לילדים עם צרכים מיוחדים

מק"ט 580 | מנחה : ד"ר מיכל אליגון

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

עבודה זו תתמקד בבחינה של תרומת משתנים ברמת הפרט והקהילה, להסבר הבדלים בהסתגלותם החברתית- רגשית של ילדים עם צרכים מיוחדים, המשתתפים בקבוצת צמי”ד, תכנית ייחודית אשר מכוונת לשילוב ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים ב”תנועת הצופים” באמצעות פעילות צופית מותאמת. ממצאי המחקר הראו שלאחר שנה של פעילות בקבוצת צמי”ד, ניכר שיפור בכל מאפייני ההסתגלות החברתית-רגשית של הילדים, שכן רמת הבדידות, ההתנהגויות המוחצנות והמופנמות והתוקפנות הילדים פחתו בהשוואה לתחילת השנה. הממצאים מדגישים שלדפוסי ההתקשרות לאם ולמדריך, תרומה מובהקת להסבר הבדלים בהסתגלות הילדים, לפני ההשתתפות בקבוצת צמי”ד וגם, למרות שבמידה פחותה, לאחריה.


פריטים קשורים