×

תוכניות מעבר מבית הספר לעולם העבודה לבני נוער עם מוגבלויות

מחברים נוספים : מלכה מרגלית
נייר עמדה זה מטרתו להציג סקירה אינטגרטיבית של מגוון תוכניות המעבר מבית הספר לעולם התעסוקה עבור בוגרי מסגרות החינוך עם מוגבלויות. הסקירה מבוססת על מחקרי הערכה בינלאומיים, ראיונות של אנשי מקצוע בתחום במדינת ישראל ועוד. המסמך גם מציע חלופות אפשריות לקידום תהליכי מעבר ממסגרות חינוך לתעסוקה תוך התייחסות לגורמי סיכון וגורמי הצלחה.
לקריאת עבודת דוקטורט נוספת בתחום תוכניות מעבר שנעשתה בסיועה של קרן שלם ע"י ד"ר יונת יבזורי לחץ כאן.
 

 


פריטים קשורים