×

הקשר בין סגנון מנהיגות, אקלים תעסוקתי, ערכי עבודה ותחושת חוללות עצמית בקרב עובדים בעלי פיגור שכלי במסגרות תעסוקתיות מוגנות

מק"ט 29 | מחברים נוספים: אילנה דובדבני

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר היא, לקשר בין מדדים ארגוניים הלקוחים מתחום ההתנהגות הארגונית עם מדדים מתחום השיקום התעסוקתי. טענת המחקר היא, כי שימוש בכלים ארגוניים יישומיים שנמצאו כאפקטיביים למדידה ושיפור בארגונים רבים, יכול לשפר את השיקום התעסוקתי במפעלי עבודה שיקומיים (מע"ש), ולהוות כלי שימושי לארגונים רבים בתחום העבודה הסוציאלית ככלל. פותח שאלון אקלים תעסוקתי המתאים למע"ש, על מנת לבדוק את הקשר בין האקלים הארגוני של המע"ש לבין סגנון המנהיגות של מנהל המע"ש בתפיסות, עמדות, וערכים כלפי עבודה של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית העובדים במע"ש. השאלון נמצא כמהימן והראה תאימות לממצאים של שאלוני אקלים אחרים.


פריטים קשורים