×

התערבות באכילה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות בקהילה

מק"ט 890-112-2018 | מחברים נוספים : אלה בין, גילה טובול לביא, עינת גל,דורין פלטיאל

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

אוניברסיטת חיפה והקריה האקדמית אונו בשיתוף קרן שלם ומשרד הרווחה והבטחון החברתי גייסו משתתפים לפרויקט יישומי ייחודי, וראשון בתחומו בתחום התערבות באכילה בקרב מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה. בפרויקט השתתפו 8 משתתפים משתי מסגרות בקהילה במרכז הארץ.
במחקר הנוכחי בנושא אכילה, נבדקה יעילותה של התערבות קדם אכילה באמצעות השוואת מיומנויות האכילה של המשתתפים לפני ההשתתפות התוכנית ואחריה.

הנתונים נאספו באמצעות שאלון ה-“Mosh-Eat”, שאלון “למילוי ע”י המטפל המאכיל” וניתוח  סרטוני וידאו שהוסרטו בזמן האכילה של כל משתתף לפני ואחרי ההתערבות.

הדגימה הראשונה היוותה בסיס לזיהוי ואיתור יכולות וקשיי אכילה בקרב אנשים עם מש”ה והיוו בסיס לפיתוח והתאמת תוכנית התערבות אינדיווידואלית עבור כל משתתף. הדגימה השניה הושוותה לראשונה כדי לזהות אם קיים שיפור במיומנויות האכילה של כל משתתף לאחר תוכנית ההתערבות.  תוצאות המחקר הראו כי נמצא הבדל במיומנויות האכילה של אנשים עם מש”ה כפי שבאו לידי ביטוי בציון הכולל של השאלון “Mosh-Eat”, ובכל אחד מסעיפיו לפני ואחרי ההתערבות. התוצאות מעידות על מגמה של שיפור בכל ההתנהגויות קרי: לעיסה ובליעה, יציבה, מיעוט אכילה, סלקטיביות באכילה, תקשורת והתנהגות באכילה.

 

תיקוף שאלון ה- “Mosh-Eat”למחקר איתור בעיות אכילה בקרב מבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית>>

להורדת שאלון ההתערבות בשלושת השפות>>

מילות מפתח : מוגבלות שכלית התפתחותית, בעיות אכילה, אבחון


פריטים קשורים