×

זוגיות, הורות וזקנה – חווית החיים

אסופת תקצירי עבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני ושלישי
 עולמו של האדם עם המוגבלות השכלית התפתחותית, ככל אדם, מורכב ממצבור של חוויות בשלבי החיים השונים. הזוגיות הנה הבסיס להורות והזקנה מצפה, יש לקוות לכולנו . באסופת עבודות אלו נבחנו סוגיות שונות הנוגעות במעגל החיים של האדם וסובביו.
אנו מתכבדים להביא בחוברת זו תקצירים של שש תזות ללימודי תואר שני ושלוש עבודות דוקטורט, בארבעה מוסדות להשכלה גבוהה : אונ’ תל אביב, אונ’ חיפה, אונ’ בן גוריון, אונ’ בר אילן. כל המחקרים בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
שאלות המחקר וההערכה בעבודות אלו, הביאו לתובנות, המלצות ותוצרים התורמים לידע המקצועי ומשפיעים על איכות חייו של האדם עם המוגבלות השכלית ואיכות העבודה הטיפולית והתומכת בשטח.
תקצירי המחקרים תורגמו גם לשפה הערבית.

 


פריטים קשורים