×

חינוך והכשרה של בוגרים עם פיגור שכלי ככוח עזר למקצועות הסיעוד

מק"ט 34 | מחברים נוספים: אדווה זילברשטיין חכם

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מחקר זה מציג את היתרונות וההישגים של מבוגרים עם לקויות קוגניטיביות אשר שולבו בתכנית הכשרה ככוח עזר למקצועות הסיעוד אשר התקיימה באוניברסיטת חיפה. מטרת התכנית הייתה לשלב בוגרים עם לקויות קוגניטיביות בלימודים גבוהים באקדמיה ובהמשך להכינם ליציאה לעבודה עצמאית בקהילה מתגמלת ומעניינת. המפגשים כללו יום לימודים שבועי במשך שלושה סמסטרים אוניברסיטאיים. נמצא, שהתכנית הניבה תרומה משמעותית לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, מבחינת כישורים אישים, אקדמיים ומקצועיים. כמו כן, גם בעמדות הסביבה התומכת של המשתתפים, נמצאה הערכה רבה ושביעות רצון מהתהליך הלימודי והאישי של המשתתפים ורצון להמשך קיום הקורסים ולהמשך השילוב של ילדם באקדמיה.


פריטים קשורים