×

חלוקת תפקידים ותמיכה משפחתית בחברה ערבית כגורם הקשור לסגנון התמודדות ורמת חרדה

מק"ט 548 | מנחה : פרופ' שונית רייטר

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

החברה הערבית בישראל נמצאת בשינוי מתמיד, וכתוצאה מתהליך המודרניזציה חל מעבר מחברה קולקטיביסטית לגרעינית. העלייה ברמת ההשכלה, בד בבד עם יציאתן של נשים לשוק העבודה חוללה שינויים במבנה החברתי ובנורמות והערכים החברתיים. מכאן, ראינו צורך לבחון כיצד הורים ערביים מתמודדים עם גידולו של ילד בעל מוגבלות שכלית התפתחותית קלה או בינונית הגר בבית. ממצאי המחקר הצביעו שאימהות השתמשו יותר מאבות באסטרטגיות התמודדות הממוקדת בבעיה. קיים קשר בין מידת הדתיות לרמת החרדה וקשר בין מידת ההשכלה של אימהות ואבות לבין בחירת סגנון ההתמודדות. בתחום חלוקת התפקידים החלוקה עדיין מסורתית יותר.


פריטים קשורים

דילוג לתוכן