×

“מחוננות” באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית בתחום האמנות החזותית – פוטנציאל להכשרה אקדמית ותעסוקתית

מק"ט 890-127-2019 | חוקרים נוספים : קרן ברקו

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את תופעת הכישרונות הייחודיים בקרב מתבגרים
(CA = 16-21) עם מוגבלות שכלית (להלן מש”ה) בתחום האומנות החזותית. השתתפו מתבגרים (N = 29) עם מש”ה בעלי כישרון ייחודי בציור ומתבגרים עם מש”ה (N = 26) ללא כישרון באומנות. שאלת המחקר היתה האם הכישרון מתבטא רק בתחום האומנות החזותית (Specific domain) או שהם בעלי יכולת קוגניטיבית גלובלית גבוהה (Global domain) גם בתחום האינטליגנציה והגמישות הקוגניטיבית. נמצא כי בעלי הכישרון האומנותי ניחנו באינטליגנציה פלואידית גבוהה יותר (הקרובה יותר לגורם ה-g באינטליגנציה) וכן בגמישות קוגניטיבית וביצירתיות. כלומר, בדומה למחוננות אמנותית באוכלוסייה עם התפתחות תקינה, גם באוכלוסייה עם מש”ה תופעת המחוננות היא Global Domain   ומצביעה על יכולת קוגניטיבית גבוהה יותר, גמישות קוגניטיבית ויצירתיות מעבר לתחום הספציפי של הכישרון האומנותי. לממצאים השלכות יישומיות על החינוך בגיל צעיר ועל ההשכלה הגבוהה כמו גם  התעסוקה של מבוגרים  עם מש”ה.

מילות מפתח: מוגבלות שכלית, מחוננות- כישרונות ייחודיים, אינטליגנציה קריסטלית /ופלואידית, גמישות קוגניטיבית, יצירתיות.


פריטים קשורים