×

מחקר בראי מציאות משתנה

אסופת תקצירי מחקרים בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית
המדע, מסוגל לכאורה לנבא את המציאות וכוח זה יש בו ערך רב עבור היכולת של האדם לשפר את יכולת התגובה שלו למציאות הנתונה. (מתוך ויקיפדיה, ערך: מדע).
גם קרן שלם רואה את המדע ככלי חשוב ומשמעותי ליצירת שינוי בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית במגוון תחומים : מדיניות, חברה, חינוך ועוד.
קרן שלם בוחרת להשקיע משאבים במחקרים שיש בהם מימד משמעותי של היתכנות ליישום ומימוש התובנות וההמלצות ברמת המסגרות הטיפוליות בשטח וברמת קובעי המדיניות.
התמיכה במחקרים מכוונת להשפעה על העשייה בשטח, לניסוח שאלות מחקר חדשניות ומשמעותיות ולהשגת איכות חיים מיטבית לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותו.
אנו מתכבדים להביא בחוברת זו תקצירים של ארבעה עשר מחקרים שנעשו בשבעה מוסדות להשכלה גבוהה : אונ’ תל אביב, אונ’ עברית, אונ’ חיפה, אונ’ בן גוריון, אונ’ אריאל, הקרייה האקדמית אונו, המכללה האקדמית בית ברל, ובמרכז רפואי שיבא.
כל המחקרים בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
תקצירי המחקרים תורגמו גם לשפה הערבית.

 


פריטים קשורים