×

מחקר וידע – הזדמנות לשינוי

אסופת תקצירי עבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני ושלישי
הקרן מאמינה כי תמיכתה במחקרים ובעבודות של סטודנטים לתארים מתקדמים מכוונת להשפעה על העשייה בשטח, לניסוח שאלות מחקר חדשניות ומשמעותיות ולהשגת איכות חיים מיטבית לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותו.
אנו מתכבדים להביא בחוברת זו תקצירים של עשר תזות ללימודי תואר שני ושלוש עבודות דוקטורט, בארבעה מוסדות להשכלה גבוהה : אונ’ עברית, אונ’ חיפה, אונ’ בן גוריון, אונ’ בר אילן.
כל המחקרים בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
 

 


פריטים קשורים