×

תוכניות תעסוקה של עמותות להשמת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בעבודה: חקר דרכי פעולה

מק"ט 597 | מנחה: ד"ר אלישבע סדן
עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם
מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת תכניות תעסוקה בשבע עמותות ישראליות המבצעות השמה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) על שילובם בעבודה. נבחנו הקשרים בין יועצי השמה העמותות למעסיקים, דרכי פעולה לשימור הקשרים ושכנוע בכדאיות העסקת אנשים עם מש"ה, המבנה הארגוני והתרבות הארגונית של העמותות ואמונתם ביכולות התעסוקתיות של אנשים עם מש"ה. עיקר הנתונים במחקר נאספו באמצעות ראיונות חצי מובנים, מתוכם עלו שלוש תמות מרכזיות: (1) דרכי פעולה של יועצי ההשמה מול מעסיקים בשימור וחיזוק הקשרים ובשכנועם לקלוט אנשים עם מש"ה, (2) תלות ארגוני המחקר בחמישה גורמים סביבתיים ו-(3) אמונה ביכולות התעסוקתיות של אנשים עם מש"ה.

 


פריטים קשורים