×

פגיעה וניצול של ילדים עם מוגבלויות

חמרים נילווים לערכת מנחה בנושא איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון משנת 2012
חמרים נלווים  
לערכת מנחה בנושא איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון
2012
 
מצגות, הרחבות ומידע בנושאים שונים, נספחים ועוד.
 
שער

פרק

תוכן

סוג התוכן

שער 1

 

נספח

שער 2

פרק 1

 

הרחבה

 

מצגת

פרק 2

מצגת

פרק 3

 

מצגת

פרק 4

הרחבה

 

מצגת

פרק 5הפרק אינו מופיע בספר המודפס

 

הרחבה

 

מצגת

 
נספחים

נספח

 

נספח

שער 3

 

נספח

שער 4

פרק 1

מצגת

פרק 2

מצגת

פרק 3

הרחבה

 

מצגת

פרק 4

מצגת

פרק 5

 

מצגת

פרק 6

הרחבה

 

 

מצגת

פרק 7

הרחבה

מצגת

 

נספח

שער 5

פרק 1

מצגת

פרק 2

הרחבה

מצגת

 

הרחבה

פרק 3

הרחבה

 

מצגת

פרק 4

מצגת

פרק 5

מצגת

פרק 6

מצגת

 
נספחים

נספח

 

מצגת

נספח

נספח

נספח

נספח

נספח

נספח

נספח

נספח

נספח

נספח

שער 6

פרק 1

מצגת

פרק 2

 

מצגת

פרק 3

מצגת

פרק 4

 

מצגת

פרק 5

מצגת

 
נספחים

נספח

נספח

 

נספח

נספח

נספח

נספח

שער 7
 

 

נספח
 
מאמרים, מחקרים וחומרי קריאה נוספים
 
שם

מחבר

שנה
 

 

לילך ארזי
 

2003

 

יפעת שחר
 

2004

 

Murphy G. H., & O’Callaghan, A
 
סיכם : גבו וייס

2005

 

רונית ארגמן
 

2006

ד"ר מירב מרום ובתיה חודטוב
 

2006

 

בתיה חודטוב

2007

 

גבריאלה עילם

2007

 

רמי בנבנישתי
 

2008

 

טליה אתגר

2009

 

מרים פבר

2009

 

בתיה חודטוב

2009

 

בתיה חודטוב

2012

 

בתיה חודטוב

2012

 

יפעת קליין

2012

 

טליה אתגר

2013

 

אורי גור דותן

2014

ד"ר אירית רשקוביץ

2014
 
 
 
 
 

פריטים קשורים