×

תלמידים עם לקויות קוגניטיביות באוניברסיטה: קורס העשרה לימודית באזרחות והכנה לחיים בקהילה, באמצעות לימודי מחשב באוניברסיטת חיפה

מק"ט 28 | מחברים נוספים : טלי ברקוביץ, נירית קרני וייזר

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

העבודה הנוכחית מציגה את היתרונות של קורס באזרחות פעילה, המבוסס על מחשבים, שנערך באוניברסיטת חיפה לתלמידים עם ליקויים אינטלקטואליים. הקורס התבסס על אימון מתקדם במחשבים, לאור ההשקפה שאזרחי העתיד ישתמשו במחשבים כחלק אינטגראלי מחיי היום יום שלהם. הממצאים הראו, כי התלמידים השתפרו באופן משמעותי ב – 3 מתוך 4 מרכיבים של יכולת חברתית (עזרה עצמית, חברות, תעסוקה) והשתפרו בכל המרכיבים של מיומנויות מחשב. עם זאת, לא הופיע שינוי בתחומים של ADHD ושאלון איכות החיים. לקורס הייתה השפעה חיובית על היכולת החברתית של התלמידים והעצמת כישורי המחשב.


פריטים קשורים