×

הערכת מיזם זרקור

מק"ט 890-669-2022 | מחברים נוספים : אילה ליאור

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

מיזם “זרקור” נולד מתוך הרציונל שחשיפה, הסברה והכרות אישית מפחיתים חששות ופחדים, מגבירים אמפטיה, ויכולים לתרום להבנה, להכלה ולהשתלבות של מגוון אוכלוסיות בחברה. המיזם נועד במטרה לפתח פרויקטים בהם מתקיים תהליך יצירתי, חוויתי ומעצים של קבוצת סטודנטים יחד עם קבוצת אנשים עם מש”ה, לטובת הכרות הדדית של יכולות אישיות וקבוצתיות, קידום שילוב חברתי ונראותם של אנשים עם מוגבלויות בעולם התרבות והאומניות. כמו כן, מטרת המיזם להביא לחשיפת יכולותיהם וכישוריהם של אנשים עם מש”ה, חשיפתם לכלי ביטוי אומנותיים וללימודים גבוהים, ויצירת תוצר סופי משותף בעל נראות ציבורית. הערכת המיזם שילבה בין גישות כמותיות ואיכותניות, וכללה איסוף נתונים באמצעות שאלונים מארבע אוכלוסיות (מובילי הפרויקטים בבתי ספר ובארגונים המפעילים, סטודנטים ומקבלי השירות). במסגרת מיזם זרקור הצליחו לרקום עור וגידים ולצאת לפועל 7 מיזמים ברחבי הארץ. הממצאים מראים על השגת כלל המטרות וכן על שביעות רצון גבוהה של המשתתפים והמובילים. כמו כן הצביעו הממצאים על השפעתו של המיזם על תפיסת הסטודנטים לגבי אנשים עם מש”ה, ותרומתו הכוללת לצמיחה אישית ולהכלה חברתית. תובנות והמלצות עלו בקרב וועדת ההיגוי ומפורטות בסיום הדו”ח.

מילות מפתח: מיזם זרקור, שילוב בקהילה, עמדות ותפיסות חברתיות, הסברה, השכלה והעשרה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מחקר הערכה.


פריטים קשורים