×

שיפור תפיסת רצף זמן בקרב ילדים עם פיגור שכלי בינוני באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה

מק"ט 21 | מחברים נוספים: סיגל עדן, מיכל בצר

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בתפיסת הזמן, ומתמקד בשיפור תפיסת רצף הזמן אצל ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). תוכנית ההתערבות התבססה על טכנולוגית המציאות המדומה (Virtual Reality), במטרה לבחון את השפעת התלת-מימד על תפיסת רצף הזמן, ולשפר תפיסה זו אצל ילדים עם מש"ה קל-בינוני. נכללו שלושה תרחישים בעלי רצף זמן, אשר עובדו לעולמות וירטואליים תלת-מימדיים, כאשר רצף הזמן נמדד על פי מספר ההצלחות בסידור ההתרחשויות ברצף לוגי. התוצאות מעידות, שייצוג תלת מימד הצריך פחות תיווך מייצוג דו מימדי. כמו-כן נמצא, שילדים עם מש"ה בינוני הראו תפיסת רצף זמן נמוכה יותר מאשר ילדים עם מש"ה קל.


פריטים קשורים