×
מציג 10 תוצאות מתוך 329

כי”ל – כימיקלים לישראל בע”מ זוכת פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

אות הוקרה ייחודי לתאגיד
אות הוקרה מיוחד לתאגיד על תרומה שסייעה לקידום פרוייקטים ושירותים לרווחתו ושילובו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה מוענק ל כימיקלים לישראל, או בקיצור- כיל, על מעורבות ושותפות ארוכת ...

קהילת הושעיה זוכת פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

אות קהילה מחבקת
קהילת הושעיה מקבלת את אות ההוקרה המיוחד לקהילה מחבקת על יוזמה קהילתית, התנדבותית להקמה של מסגרת חברתית המשלבת ילדים ונוער עם מוגבלות שכלית ונכויות בחיים פעילים ועשירים בקהילה.   לסרטון ...

ממגבלה להצלחה – יום עיון לזכרו של המפקח מוחמד סכניני ז”ל

שנערך במתנ"ס דבוריה ב-04/09/12
מצגת על פעילות האגף לנכים ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים הקיימת במתנ"ס דבוריה שהוצגה ביום העיון לזכרו של המפקח מוחמד סכניני ז"ל. מתנ"ס דבוריה זכה בשנת 2013 בשתי תכניות מצטיינות במסגרת תוכנית ...

תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה

מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, ...

ייצוג אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה לשנת 2010

מטרת מסמך זה להציג את מידת השילוב של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה. זאת לאור החוק הדורש ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משולבים בשירות המדינה. המסמך נולד כתוצאה מהצורך ...

ועדת הבדיקה לבחינת אמות מידה למיקומן של מסגרות רווחה לדיור חוץ ביתי בקהילה

מחברים נוספים : טלי יוגב, יריב מן
מסמך זה מביא את מסקנותיו של צוות הבדיקה הוקם כדי להתמודד עם סוגיית פריסת המסגרות בקהילה ובו בזמן התמודדות ופתרון הולם, לשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים. שילוב שימנע תופעות ...

Support Needs of Adults with Intellectual Disability Across Domains: The Role Of Technology

תפקידה של הטכנולוגיה: צרכי התמיכה הנדרשים לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית
אנשים ללא מוגבלות לרוב מעריכים מטרות של שליטה ומוכוונות עצמית, הכללה והשתתפות בפעילויות בקהילה והכללה חברתית. טכנולוגיה הינה חשובה בתמיכה בהשגת מטרות אלו. במאמר הנוכחי החוקרים בוחנים את עוצמת צרכי ...

קמפיין להפסקת השימוש במילה “מפגר” – Spread the Word to End the Word

סרטון זה נוצר על ידי ארגון תסמונת דאון במרילנד, ארה"ב על מנת לתמוך בקמפיין : Spread the Word to End the Word שמטרתו להפסיק את השימוש במילה "מפגר" או באנגלית ...

מפעל ‘שמן מרוקאי’, מעלות – זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2011

אות הוקרה למעסיק
 אות הוקרה למעסיק מוענק למפעל "שמן מרוקאי" במעלות בניהולו של איתן ארבל על העסקת אחד עשר אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המהווה דוגמא להתנהלות ממנה יוצאים נשכרים מעסיק, מועסק והחברה ...

עו”ד אהרון דב רוזן, ירושלים – זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2010

אות הוקרה למתנדב/ת למען אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
אות הוקרה למתנדב מוענק לעו"ד אהרון דב רוזן על פעילות ציבורית ברוכת שנים לקידום איכות חייו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ונתינת סיוע ויעוץ משפטי למשפחות ללא תמורה במשך ...

מציג 10 תוצאות מתוך 329